ค้นหา

จาก moph.go.th
จาก ddc.moph.go.th
จากเว็บทั่วโลก
ติดต่อเรา
an image
ศูนย์สารสนเทศ กรมควบคุมโรค
88/21 ถ. ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Email: thaiddc.itc@ddc.mail.go.th

Phone: (02) 590-3093
Fax: (02) 965-9576
Link อื่น ๆ
an image
an image
an image
an image
an image
an image
an image
an image
an image
an image
จำนวนผู้เข้าชม
คน


ข่าวประกาศ

 แผนปฏิบัติการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศูนย์สารสนเทศ 2017-01-25

ดูทั้งหมด

มาตรฐานกลาง
an image

กฏหมาย IT
an image

E-service
an image

ประกาศร่าง TOR

เรื่อง
วันที่ลงเว็บ
วันหมดประชาพิจารณ์
ชนิด
เลือกฐานข้อมูลไม่ได้